Aviso legal y política de privacidad

1. CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. l’informa que és titular dels llocs web: www.autoescola-farners.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. amb CIF: B17443581 i domicili social: C/ ANSELM CLAVÉ, 15 Codi postal: 17430 Localitat: SANTA COLOMA DE FARNERS Província: GIRONA l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@autoescolafarners.com

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. atorga la condició d’usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar la aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, el títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web: www.autoescola-farners.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

4. PUBLICITAT

El web: www.autoescola-farners.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

5. MODIFICACIONS

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES

AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el nou Reglament Europeu (UE) 2016/679, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la responsabilitat de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau oposició de les seves dades.

Per exercir aquests drets si realitzarà mitjançant un escrit a l’adreça: C / Anselm Clavé, 15 CP 03160 Santa Coloma de Farners (Girona) aportant fotocòpia del seu DNI o altra documentació alternativa que acrediti la seva identitat, o enviant un correu electrònic a la següent direcció: info@autoescolafarners.com la documentació identificativa esmentada anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U.

Així mateix, AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i AUTOESCOLA FARNERS, S.L.U. els jutjats o tribunals de la localitat de GIRONA.

Desplaça cap amunt