Permisos de conduir

Desbloqueja la teva llibertat al volant

AM

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 15 anys complerts.

A1

Motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³ i potència màxima de 11 kW (una mica menys de 15 cv). L'edat mínima per obtenir-lo serà de 16 anys complerts.

A2

Motocicletes amb una potència màxima de 35 kW (una mica menys de 47 cv). L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

A

Motocicletes i tricicles de motor. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 20 anys complerts, 21 per al cas de tricicles.

B

Automòbils la massa màxima autoritzada dels quals no excedeixi de 3.500 kg i comptin amb fins a nou places. Poden portar un remolc inferior a 750 kg de MMA, sempre que la MMA del conjunt no superi els 4250 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

B+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi els 3500 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

C1

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada del qual excedeixi els 3500 kg i no sobrepassi els 7500 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

C1+E

Conjunts de vehicles de menys de 1200 kg de MMA compostos per un vehicle tractor (C1) i un remolc de més de 750 kg o un vehicle tractor (B) i un remolc de més de 3500 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.

C

Automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís D1 o D, la MMA dels quals excedeixi de 3500 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts o de 18 anys complerts amb CAP en la modalitat de qualificació inicial ordinària.

C+E

Conjunts de vehicles compostos per un vehicle tractor (C) i un remolc o semiremolc la MMM dels quals excedeixi de 750 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts o de 18 anys complerts amb CAP en la modalitat de qualificació inicial ordinària.

D1

Automòbils per al transport de fins a 16 passatgers i la longitud màxima dels quals no excedeixi de 8 metres. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts o de 18 anys complerts amb CAP en la modalitat de qualificació inicial ordinària al territori nacional.

D1+E

Conjunts de vehicles compostos per un vehicle tractor (D1) i un remolc la MMA del qual excedeixi de 750 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts o de 18 anys complerts amb CAP en la modalitat de qualificació inicial ordinària al territori nacional.

D

Automòbils per al transport de més de 8 passatgers. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 24 anys complerts o de 18 a 23 anys segons la modalitat de CAP.

D+E

Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor (D) i un remolc la MMA del qual excedeixi de 750 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 24 anys complerts o de 18 a 23 anys segons la modalitat de CAP.

LVA

Vehicles especials agrícoles autopropulsats, la massa o les dimensions màximes autoritzades dels quals no siguin superiors als límits que estableix la normativa per a vehicles ordinaris o la velocitat màxima per construcció dels quals no superi els 45 km/h.
Desplaça cap amunt